Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68

 • Op zondag 30 oktober 2016 om 11.30 uur vindt de première plaats van de cantate ‘Wie zin heeft ...’ in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1.
  De teksten en muziek van Nico Hovius zijn geïnspireerd ...

 • De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
  We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting ...

 • Start 20 oktober 2016
  Nodig iemand uit je buurt uit!
  Voor het tweede seizoen organiseert de Paaskerk een buurttafel waar je  kunt aanschuiven voor een vers bereide maaltijd, een glas fris of wijn, en ...

Op zondag 30 oktober 2016 om 11.30 uur vindt de première plaats van de cantate ‘Wie zin heeft ...’ in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1.
De teksten en muziek van Nico Hovius zijn geïnspireerd op Bachs beroemde koffiecantate ‘Wie zin heeft...‘. Onder het genot van een kop koffie kunt u luisteren naar deze bijzondere cantate uitgevoerd door het koor Anthem met projectkoorleden. Leo Kramer dirigeert en Peter van Dongen bespeelt de vleugel. Kijk op www.paaskerk-amstelveen.nl.
De tekst van de cantate is geschreven door zes kerkleden: Anne Marie Dees, Cynthia Kramer, Janet Parlevliet, Koos Hagen, Mareke Kniep en Gert Jan Slump. De muziek voor de cantate is geschreven door Nico Ph. Hovius. De inspiratie voor de vierdelige cantateserie, uit te voeren in de periode 2015 - 2017, is steeds een oude cantate van Bach. Voor de eerste cantate, die werd uitgevoerd door Alegría, stond de cantate ‘Gott der Herr ist Sonn und Schild’ model (BWV 79). Bijzonder inde opzet is dat elke cantate steeds door een ander koor uit de Paaskerk wordt uitgevoerd. Deze tweede keer is het de vrolijke, operateske cantate ‘Schweigt stille, plaudert nicht’ (BWV 211) die dirigent Leo Kramer uitkoos als uitgangspunt voor uitvoering door zijn koor Anthem, aan te vullen met projectleden.

 

In 2017 volgen nog twee cantates: op zondagmiddag 5 maart, uit te voeren door de Cantorij van de Paaskerk (wederom aan te vullen met projectleden) onder leiding van Leo Kramer en de vierde, afsluitende cantate op zondagmorgen 4 juni, de eerste pinksterdag. Die zal dan worden gezongen door alle koren samen: Anthem, Alegría en de Paaskerkcantorij samen met wie wil meezingen. Zo gaan in deze vierdelige cyclus alle tongen los in de Paaskerk.

 

-------------

De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting en treden daarmee buiten de traditionele grenzen van onze kerk. Wanneer anderen in die ontmoetingen doorvragen over wat onze bron is, zullen wij, ieder op onze eigen manier, vertellen dat we gegrepen zijn door ‘het verhaal van God en mensen’, zoals wij dat lezen in de Bijbel en zoals dat in het bijzonder tot ons komt in het leven van Jezus. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat anderen bezighoudt, hoe zij 'zin' zoeken en vinden en wat hun ‘bron’ en ‘spiritualiteit’ is. Graag willen wij ons samen met hen inzetten voor onderlinge gemeenschap en liefde en voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping in de samenleving waar wij deel van uitmaken.

 

Met negen gemeenteleden als team probeert de Community inhoud en vorm te geven aan bovenstaande missie. In de afgelopen periode heeft dat onder meer geleid tot bijdragen aan vieringen in Westwijk, de Kerstlichtjestocht in Westwijk, het vierde (Te) Gekke Kerk festival en maandelijkse buurtmaaltijden in de Paaskerk. Ter geruststelling: dat doen we nooit met z’n allen tegelijk.

Het gaat de Community niet alleen om extern gerichte activiteiten. Het gaat ook om de groep zelf, die elke maand een bijeenkomst heeft, waarbij één van de deelnemers een inleiding verzorgt over een zelfgekozen thema. Met elkaar praten we over maatschappelijke onderwerpen en allerlei aspecten van ons geloven. Het afgelopen jaar praatten we bijvoorbeeld over ‘ontspulling’, of over ‘Gezonde Kerken’ of we zingen ons dierbaarste kerkelijke lied. Zo is in de loop der tijd een hechte groep ontstaan.

Bij de naar buiten gerichte activiteiten betrekken we nadrukkelijk anderen buiten de Community, zoals bij het (Te) Gekke Kerk festival, de maaltijden en de Kerstlichtjestocht.  

Graag willen we de Community uitbreiden met enkele nieuwe deelnemers. Je kunt je ook opgeven als meedenker en/of mede uitvoerder van naar buiten gerichte activiteiten. Neem daarvoor contact op met Esther Velten, e-mail: evelten@ziggo.nl of Janet Parlevliet, e-mail: janetparlevliet@gmail.com

 

Start 20 oktober 2016
Nodig iemand uit je buurt uit!
Voor het tweede seizoen organiseert de Paaskerk een buurttafel waar je  kunt aanschuiven voor een vers bereide maaltijd, een glas fris of wijn, en een gesprek. De Paaskerk wil een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich welkom voelt. Nodig dus anderen uit om mee te gaan, want dat is de bedoeling van de buurttafel !
Ook dit jaar zijn Amstelveense organisaties uitgenodigd om iets over hun werk te vertellen.
waar         Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen
tijd         inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.15 uur
kosten         €7 voor een (ook vegetarische) maaltijd met een toetje, iets te drinken en koffie/thee toe.
opgeven     bij Jacqueline Meij, voor 20.00 uur de maandag vóór de eetdatum.
telefoon 06 – 48 75 00 78; buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
Info: Janet Parlevliet telefoon 06 – 17 43 79 08
Noteer alvast de donderdagen: 20 oktober, 17 november, 15 december en voor het nieuwe jaar: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei