Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68

       
       
     
  • Zondag 22 april 2018 is er weer Kliederkerk! Deze keer niet in de Paaskerk, maar op een bijzondere locatie: tussen de lammetjes! Ontdek, klieder en vier je met ons mee deze zondag?
    Kom dan op 22 ...

  • SAM’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 21 april 2018 a.s. 9.30 – 12.00 uur.
    Graag nemen we uw oude kleding, schoenen en huishoudtextiel in ontvangst, in gesloten zakken of dozen. Ook ...

  • De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
    We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting ...

Zondag 22 april 2018 is er weer Kliederkerk! Deze keer niet in de Paaskerk, maar op een bijzondere locatie: tussen de lammetjes! Ontdek, klieder en vier je met ons mee deze zondag?
Kom dan op 22 april naar Bovenkerkerweg 100 in Amstelveen van 16.00 tot 17.30 uur. Kliederkerk is voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten Bijbelverhalen willen ontdekken. Opgeven kan voor 21 april bij jeugdwerker Nienke van der Heiden, kliederkerk@pga-b.nl, 06 - 37 22 76 76 of kijk op www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.

Kliederkerk is voor kinderen van 5 - 12 jaar die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten Bijbelverhalen willen ontdekken. Wij willen voor kinderen en de mensen om hen heen een plek zijn waar ze op een ontspannen manier samen mogen ontdekken wat deze verhalen ons vandaag de dag te zeggen hebben.

SAM’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 21 april 2018 a.s. 9.30 – 12.00 uur.
Graag nemen we uw oude kleding, schoenen en huishoudtextiel in ontvangst, in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom (apart afgeven).
Inleverpunten: Paaskerk -Augustinuspark 1, Urbanuskerk -Noordammerlaan 126 (Bovenkerk), Titus Brandsmaparochie - Westelijk Halfrond 1-A, Kruiskerk - Van der Veerelaan 30a, Pelgrimskerk - van Boshuizenstraat 560 (ingang  Backershagen), Augustinuskerk - Amstelveenseweg 965. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is een jaarlijkse gecertificeerde Kledinginzameling voor het goede doel. Uw kleding krijgt een tweede leven terwijl de geldelijke opbrengst is bestemd voor wederopbouw en herinrichting van meerdere scholen voor kinderen van 6 -14 jaar in de  Centraal Afrikaanse Republiek.  Dit land is ontwricht door burgeroorlogen en armoede. Meer informatie vindt u op de websites van de meewerkende kerken en op de landelijke website www.samskledingactie.nl.

Deze jaarlijkse kledinginzameling wordt gecoördineerd als oecumenisch project van de Protestantse Diaconie en de Rooms-Katholieke Caritas en van harte bij u aanbevolen. Kleding wordt op kwaliteit en soort gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding.

De geldelijke opbrengst wordt dit jaar besteed aan een meer dan urgent project: basisonderwijs voor ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dit straatarme land in midden Afrika, met bijna vijf miljoen inwoners, wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en hongersnood. Bijna een vijfde van de bevolking is huis en haard ontvlucht door het aanhoudend
geweld. Een groot deel van de inwoners heeft geen toegang tot voedsel, schoon drinkwater en gezondheidszorg. In de gebieden waar de rust weerkeert keren de vluchtelingen terug. Vaak zijn de
dorpen en scholen verwoest. Onderwijs is daardoor onmogelijk terwijl juist dat een voorwaarde is voor menswaardig leven en een goede toekomst. De opbrengst van Sam’s Kledingactie 2018 wordt gebruikt voor wederopbouw en herinrichting van elf scholen in dit land: zorg voor goede schoolgebouwen en schoolmaterialen en hulp aan onderwijspersoneel.


------------

De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting en treden daarmee buiten de traditionele grenzen van onze kerk. Wanneer anderen in die ontmoetingen doorvragen over wat onze bron is, zullen wij, ieder op onze eigen manier, vertellen dat we gegrepen zijn door ‘het verhaal van God en mensen’, zoals wij dat lezen in de Bijbel en zoals dat in het bijzonder tot ons komt in het leven van Jezus. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat anderen bezighoudt, hoe zij 'zin' zoeken en vinden en wat hun ‘bron’ en ‘spiritualiteit’ is. Graag willen wij ons samen met hen inzetten voor onderlinge gemeenschap en liefde en voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping in de samenleving waar wij deel van uitmaken.

 

Met negen gemeenteleden als team probeert de Community inhoud en vorm te geven aan bovenstaande missie. In de afgelopen periode heeft dat onder meer geleid tot bijdragen aan vieringen in Westwijk, de Kerstlichtjestocht in Westwijk, het vierde (Te) Gekke Kerk festival en maandelijkse buurtmaaltijden in de Paaskerk. Ter geruststelling: dat doen we nooit met z’n allen tegelijk.

Het gaat de Community niet alleen om extern gerichte activiteiten. Het gaat ook om de groep zelf, die elke maand een bijeenkomst heeft, waarbij één van de deelnemers een inleiding verzorgt over een zelfgekozen thema. Met elkaar praten we over maatschappelijke onderwerpen en allerlei aspecten van ons geloven. Het afgelopen jaar praatten we bijvoorbeeld over ‘ontspulling’, of over ‘Gezonde Kerken’ of we zingen ons dierbaarste kerkelijke lied. Zo is in de loop der tijd een hechte groep ontstaan.

Bij de naar buiten gerichte activiteiten betrekken we nadrukkelijk anderen buiten de Community, zoals bij het (Te) Gekke Kerk festival, de maaltijden en de Kerstlichtjestocht.  

Graag willen we de Community uitbreiden met enkele nieuwe deelnemers. Je kunt je ook opgeven als meedenker en/of mede uitvoerder van naar buiten gerichte activiteiten. Neem daarvoor contact op met Esther Velten, e-mail: evelten@ziggo.nl of Janet Parlevliet, e-mail: janetparlevliet@gmail.com