Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68

       
       
     
  • Van 21-25 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats.
    De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te ...

  • Op woensdag 17 januari 2018 organiseert de diaconie weer een gezellige middag voor senioren.
    We beginnen om 12 uur met erwtensoep, daarna om + 13.30 uur bent u welkom in de kerkzaal, waar we onder ...

  • Met een groep mensen, waaronder de predikanten, wordt op dit moment nagedacht over een samenhangend programma rond de 40 dagentijd, Stille Week en Pasen 2018.
    In de 40 dagentijd (vanaf Aswoensdag 14 ...

Van 21-25 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats.
De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook in Amstelveen zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Op woensdag 24 januari is er een gezamenlijke gebedsviering waaraan diverse voorgangers hun medewerking verlenen. Om 19:30 uur start deze viering in de Pauluskerk (Wolfert van Borsselenweg 116). Het thema is ‘Recht door Zee’, gebaseerd op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Er zal samenzang zijn, ruimte voor woorden uit de Bijbel en gebed. We hopen u te ontmoeten op deze gezamenlijk viering op woensdag.

De andere, kortere gebedssamenkomsten vinden plaats op maandag 22 en dinsdag 23 januari in de Immanuelkerk (De Ruyschlaan 147), op donderdag 25 januari in de Pauluskerk (Wolfert van Borsselenweg 116). Deze momenten duren van 19:30 tot 20:00 uur.Op woensdag 17 januari 2018 organiseert de diaconie weer een gezellige middag voor senioren.
We beginnen om 12 uur met erwtensoep, daarna om + 13.30 uur bent u welkom in de kerkzaal, waar we onder leiding van Leo Kramer enkele liederen uit het Liedboek gaan zingen. U kunt daarvoor uw favoriete lied doorgeven aan ondergetekende.
Plaats: Paaskerk
In verband met de catering willen we graag tijdig, d.w.z. vóór 16 januari, weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Vandaar dat we u vragen onderstaand strookje volledig in te vullen en zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, per post: Meander 1019, 1181WP Amstelveen, of in te leveren bij een van de kosters of een van de diakenen.                                                      
Er geldt een maximum van 50 personen.
Met vriendelijke groet,
Namens de diaconie Amstelveen Zuid: Nelleke de Bres tel. 020-6412654 of email: ndebres@ziggo.nl  
 
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Aantal personen:
Heeft wel / geen eigen vervoer / rolstoel / rollator
Heeft wel / geen dieetwensen (vegetarisch bijvoorbeeld)
Favoriete lied uit het Liedboek:
s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is

Met een groep mensen, waaronder de predikanten, wordt op dit moment nagedacht over een samenhangend programma rond de 40 dagentijd, Stille Week en Pasen 2018.
In de 40 dagentijd (vanaf Aswoensdag 14 februari) is er :
•    een expositie van 15 Kruiswegstaties van kunstenaar Gerard de Bruijne in de Paaskerk
•    een Vesperviering wekelijks op dinsdagavond om 19.30 u. in Paaskerk of Urbanuskerk met twee keer een Sobere maaltijd om 18.00 u.
•    iedere week een activiteit op dinsdag of donderdagavond, o.a. een gezamenlijk startmoment van de 40 dagentijd, een filmavond, een avond rond de Kruiswegstaties & poëzie, Passiemuziek en een meditatie-avond.
•    een Agape-lunch op Palmzondag na de kerkdienst
•    In de Stille Week
Naast de reguliere diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt tijdens de avonddienst op Stille Zaterdag een Cantate uitgevoerd. Aansluitend is er een eenvoudig programma in de Paasnacht. Na het samen op zien gaan van de zon op Paasmorgen is er de mogelijkheid om te ontbijten.

Een flyer met alle informatie over alle activiteiten met datum en tijd is in de loop van januari beschikbaar.

Wij zijn nu op zoek naar mensen met uiteenlopende talenten: maaltijdbereiders, organisatoren o.a. voor de Agape-lunch,  gastvrouwen/heren,  technici, muzikanten, mensen achter de bar…
Wil je meedenken of meedoen? Geef je dan op via inkeotting@gmail.com of na de dienst op zondag  14 januari en 21 januari bij Inke en Anne Marie
Namens de voorbereidingsgroep, Anne Marie Dees en Inke Otting

 

De digitale adventskalender aftellennaarkerst.nl