Oecumenisch weekend in Abdij van Berne

Van vrijdagmiddag 25 tot zondagmiddag 27 mei 2018 is er een kloosterweekend in de Abdij te Heeswijk. We zijn te gast bij de Norbertijnen, maken de vieringen mee, hebben een gesprek met de gastenbroeder en een rondleiding door de Abdij. Er is tijd om te wandelen en om de theologische boekhandel te bezoeken. Zaterdagavond lezen we het evangelie van de zondag.

Op maandagavond 7 mei is er in de Paaskerk voor de deelnemers een avond van voorbereiding.
Nadere informatie en opgave bij Ds. Gert Jan de Bruin (tel 6450616).


Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68