Fotoverslag van zomerse ontmoeting

Op 12 augustus werd in de Paaskerk door de Diaconie een "Zomerse Ontmoeting" georganiseerd.

Deze werd dru4k bezoc2ht en bijgaand ziet u een fotoverslag hiervan.

 

 

 

 

 

 

5 3

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

12

11

109

8

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68