Nieuwe vlag PKN

Op eerste Pinksterdag (15 mei 2016) is weer een nieuwe vlag van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in de vlaggenmast bij de Paaskerk gehesen. vlag
Aanleiding voor het hijsen van een nieuwe vlag was mede een opmerking van een bewoonster van het Augustinuspark tijdens een tennistoernooi gemaakt tegen een kerklid dat zij de vlag bij de Paaskerk zo miste. Zij kijkt altijd graag vanuit haar woning naar dit herkenningssymbool omdat het zo'n fleurig gezicht is, maar ook om heel praktische redenen: om te zien uit welke hoek de wind waait.

De vorige vlag was versleten en door de kerkmeesters van de Paaskerk was al weer een nieuwe vlag besteld. Kosten 55 euro. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaat zo'n vlag drie tot zes maanden mee aldus de website van de PKN.

In de vlag staat het logo van de PKN waarin worden gesymboliseerd: God de Vader (cirkel) - God de Zoon (kruis) - God de Heilige Geest (duif).

Voor zondag Trinitatis (22 mei 2016) was op de omslag van de Liturgie door onze predikante Marianne Bogaard het logo van de PKN geplaatst. Haar preek op deze zondag van de Drie-eenheid ging over het onzichtbare, zoals 'adem' (het eerste wat een pasgeboren baby doet) en met name over 'de wind van Gods Geest' naar aanleiding van het evangelieverhaal over het opnieuw geboren uit de Geest (Johannes 3, 1-16). Het slot van haar preek was bemoedigend: "De mens is in staat tot alle goeds. Door zijn Geest" (zie de tekst van de preek elders op deze website of kijk de kerkdienst terug met beeld en geluid).

vlagpskLaat er altijd een vlag waaien bij de Paaskerk om toch iets 'zichtbaar' te maken van het 'onzichtbare' werk van Gods Geest.

Theo Weij
(Theo Weij is op verzoek van de Kerkenraad onlangs betrokken bij ‘communicatieteam’ Paaskerk; zie Present nr 4, 2016)


 

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68