Contact Algemeen

Naam Positie Telefoon
Rommelmarkt Jan van Schaik 0297-582408
Cantorij Cily Koekkoek-Ouwerkerk 020-6436966
Cantor-organist Leo Kramer 020-6411869
Commissie van ontvangst Mimi Emmelot 020-6471255
Diaconie Jan van schaik 0297 - 582408
Gespreksgroep van Damme Ina Beers-Muit 020 - 6450277
Gespreksleider Miep Habing 020-6473574
(te) Gekke Kerk-festival Gert Jan Slump 06 15596907
Jongerendienst Anko Verburg
Kerkelijk Bureau Ankie Harte 020-6413648
Kerkrentmeester Bert Slot 06-53380708
Kindercrèche Karin Wieringa
Kinderkerk Willy Iedema-vander Breggen
Koster Stoffel Boot
Kosteres Jacqueline Meij
Literatuurkring Els van Geel 020-6471098
Liturgieblad Carla Verwoerd 020 - 6475648
Middenhofgroep Janny Saathof 020-6416967
Oppasdienst Marieke Terlouw 020-4410173
Orde van Dienst Carla Verwoerd 020 - 6475648
PJR - jeugdraad Nienke van der Heiden
Predikant ds. Gert Jan de Bruin 020-6450616
Predikant 2 ds. Werner Pieterse 020-8221444
Predikante ds. Marianne Bogaard 020-4416036
Present
Redactie/Kopij Present Willeke Koops/Janet Parlevliet 020-6403239
Rouwgroep Yvonne Licht - van Halem
Scriba Brigitte van Stal-Nouris 020 - 4457868
Voorzitter Kerkenraad 020-4417297
Vrijheidsbrief Ineke van Gelderen 020-6451903
Webmaster Thole Beishuizen 020-6472505
Website Henk Velten
Wereldwinkel Siska Stronkhorst-Plantinga 0297-582092
Wijkdiaconie Jan van Schaik 0297 - 582408
Wijkkas Jan Willem Meij
Samen aan tafel Jacqueline Meij 06-48750078
Gebedsgroep Freja Slot

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68