Kerkdienst gemist

Was u niet in de gelegenheid op een zondag de kerkdienst bij te wonen?kerkdienst

Vanaf heden is het mogelijk dat via internet te bekijken!

U klikt daarvoor de volgende link aan: kerkdienst            

Naast het plaatje ziet u een kalender, waarop u de gewenste datum kunt aanklikken. Eronder ziet u dan om welke opname het gaat. Óf: onder het plaatje - even naar beneden scrollen - ziet u een lijst met data, waarop de diensten zijn geweest en daaruit kunt u een keuze maken.

Veel plezier en goede aandacht!!

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68