Kerkwebradio

Als u geen computer met internetverbinding heeft en aan huis gebonden bent, kunt u via de kerk-webradio live luisteren naar de wekelijkse kerkdiensten. De diaconie stelt daarvoor de benodigde kastjes -inclusief onderhoudskosten- gratis beschikbaar. Neem voor vragen contact op met Sjef Steur, tel. 6436848 en/of Henk Velten, tel. 6455406.

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68