Dienst van Woord en Gebed (Paaskerk)


Op de derde zondag van de maand wordt er ’s middags een dienst van Woord en Gebed gehouden. Deze diensten zijn mede bestemd voor een traditionele doelgroep. Er is een vaste, eenvoudige liturgie.
De nadruk ligt op een exegetisch verantwoorde, diepgaande verkondiging en vertaling van het Woord naar deze tijd.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek en de begeleiding vindt plaats op het orgel.


 

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68