Reguliere kerkdiensten (Paaskerk)

Elke zondagochtend komt de Paaskerkgemeente samen in de Paaskerk aan het Augustinuspark 1 te Amstelveen om God te danken en samen gesterkt te worden in het geloof door zang, gebed, muziek en verkondiging van het Woord.
De kerkdiensten vangen aan om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur is er al koffie en thee in het benedenhuis van de Paaskerk.
Periodiek wordt naast de verkondiging van het Woord het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht tijdens het Avondmaal door het eten van brood en het drinken van wijn.

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68