De Paaskerk

De Paaskerk is samen met de Messiaskerk in Wassenaar een van de belangrijkste werken uit hPaaskerk010et oeuvre van architect J.B. Baron van Asbeck. Het is een architectonisch belangrijke, moderne kerk uit de Wederopbouwperiode. Daarom staat het sinds maart 2013 op een de lijst van potentiële, nieuwe rijksmonumenten, die minister Bussemaker heeft overhandigd voor advies aan de Raad van Cultuur.

Het is gebouwd zonder toren, maar met een carillon. De gevels bevatten vele kleine vierkante openingen met gekleurd glas. In de zuidgevel is een glas-in-betonraam opgenomen.
Voor de bouw van  beide kerken heeft Van Asbeck zich laten inspireren door de beroemde Chapelle de Notre-Dame du Haut in Ronchamp van Le Corbusier.
 
Begin 2010 werd de Paaskerk aangewezen als Gemeentelijk monument.

Aanvankelijk was de het in gebruik als Hervormde Kerk. Later werd het een samen-op-weg-gemeente met de Adventkerk. In 1999 gingen de gemeenten van de Hervormde Paaskerk en de Gereformeerde Adventkerk samen. Vanaf 2010 raakte de gemeente in een stroomversnelling, omdat de drie kerkelijke gemeenten in Amstelveen-Zuid nauw gingen samenwerken.
Pinksteren 2012 vormden deze drie gemeenten  – Dorpskerk, Handwegkerk en Paaskerk – de nieuwe gemeente Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid (PWAZ). 
Vanaf mei 2016 is de naam van deze gemeente gewijzigd in: “Protestantse Wijkgemeente Paaskerk” (ofwel: Paaskerkgemeente)
 


Van september 2012 – februari 2013 werd de kerk grondig gerenoveerd. Daarbij werd de kerkruimte teruggebracht in zijn oorspronkelijke, sobere staat. Het gebouw kreeg een glazen lift en de ochapelleude oliekachel maakte plaats voor een gasinstallatie. De benedenruimtes onder de kerk kregen het licht terug uit het oorspronkelijke ontwerp van Van Asbeck.

Bron: Eelko Kroon, scriptie met de titel:  Baron van  Asbeck
Twee kerken , geïnspireerd door Le Corbusier

Bron: http://www.interomgeving.nl/nieuwsomgevingsweb/

templates/omgevingsweb.aspx?articleid=2843&zoneid=2

 

                                                                                   Chapelle de Notre-Dame du Haut Ronchamp, Le Corbusier

Gebouwomschrijving Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
De Paaskerk is in 1961 ontworpen door architect ir. J.B. baron van Asbeck te Driebergen. De uitvoering van de bouw werd opgedragen aan het aannemersbedrijf Woudenberg te Ameide. De kerk ligt op de hoek Lindenlaan-Augustinuspark, een grote open ruimte met waterpartijen en plantsoenen. Uit de situering van het terrein, temidden van bebouwing volgde de vorm, uit de vorm de constructie. Gekozen werd voor een eenvoudige plattegrond met een zeer nadrukkelijke dakvorm. Aan de noordoostzijde was nog een klokkentoren gepland, maar deze is nooit gerealiseerd. De kerk viel tijdens de bouw al op door de bijzondere vorm van het dak en de daarbijbehorende constructie, een zgn. schaaldak. Het is de eerste toepassing ervan in Nederland. De plattegrond van de kerk is een vierkant van 21,50 x 21,50 m. De kerkbanken boden plaats aan ongeveer 500 personen. Door de plaatsing van stoelen omstreeks 2000 is er nu plaats voor 350. 
 
Bron http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Amstelveen,_Augustinuspark_1_-_Paaskerk

 

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68