Predikantenborden Dorpskerk

Bij de sluiting van de Dorpskerk (in juni 2011 opgegaan in de Paaskerkgemeente) zijn de vier predikantenborden die in de kerkzaal hingen overgebracht naar de Paaskerk. Deze borden komen uit de regentenkamer van Oud-Vredeveld - een Hervormd tehuis voor ouderen. Toen dat werd afgebroken ( in de jaren tachtig) zijn ze naar de Dorpskerk gebracht.
Aanvankelijk waren deze in de kerkzaal van de Paaskerk opgehangen maar na de renovatie van de Paaskerk hebben deze borden een plaats gekregen in de consistorie. Op de borden staan de namen van predikanten van de Hervormde Gemeente te Amstelveen vermeld vanaf 1587 tot aan de sluiting van de Dorpskerk (laatst gehouden eredienst zondag 9 januari 2011).

Zie ook over de Dorpskerk:
reliwiki.nl
oneindig noord-holland.nl
Amstelveenweb.com
orgels noord-holland
bord2

bord1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bord4bord3

 

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68