Pastorale ontmoetingsbijeenkomsten

Ook dit seizoen (2017-2018) worden er weer pastorale ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Alleen kunnen we dit jaar niet terecht in de Olmenhof, we wijken uit naar de Paaskerk! Om toch in elke wijk een ontmoetingsmogelijkheid samen met vrijwilligers en predikant, te creëren. We richten ons in deze ontmoetingen op mensen van 75 jaar en ouder. Naast ontmoeting zullen er, in onderling overleg, verschillende levensthema`s aan bod komen.

De Bolder, Groenhof 140 .   Woensdag 15.00 uur, data 20 september, 29 november, 24 januari, 21 maart en 30 mei.
Contactpersoon: Berend van Stal  tel. 6450740.

Kastanjeflat. Kastanjelaan 21. Donderdagmiddag, 14.00 uur  data 5 oktober, 7 december, 8 februari en 5 april.
Contactpersoon: Aukje Feenstra  tel. 6410705.
 
Middenhof   Dr. Willen Dreesweg 155. Dinsdagmiddag: 14.00 uur, data  12 september, 14 november, 9 januari, 13 maart en 8 mei.
Contactpersoon: Janny Saathof tel. 6416967.

Dignahof,  Dignahoeve 174.    Donderdagmiddag  15.00 uur,  data  7 september, 23 november, 1 maart en 14 juni.
Contactpersoon: Linda Vroom  tel. 6403055.

Noorddamcentrum.  Noorddammerweg 1. Dinsdagmorgen 10.30 uur, data  7 november en 15 mei.
Contactpersoon: Janny Saathof  tel.  6416967.

Als u vragen hebt over één van de bijeenkomsten of een persoonlijk bezoek van vrijwilliger of predikant op prijs stelt, kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen of begeleiders.

 

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68